IMG_0022

Przebudowa kanalizacji na Ołtaszynie - wycinka drzew oraz nasadzenia żywopłotowe

Przebudowa kanalizacji na Ołtaszynie – wycinka drzew oraz nasadzenia żywopłotowe